Читалище Добри Войников
image ornamet

Дарители

Първите дарители - на книги - са записани в Дневника на читалището, воден през 1869-1972 г. Останалите са установени от инвентарните книги на библиотеката и други документи на читалището. Тук са изброени всички дарители, а не само обявените за членове-дарители (благодетелни членове) най-крупни дарители-граждани.

Дарителите-граждани и юридически лица - са подредени по азбучен ред. Конкретно са посочени даренията на 50 и повече книги. Поради нежеланието на някои от дарителите да бъдат оповестявани дарените от тях средства и несъпоставимостта на парите от различни периоди всички парични суми са посочени без техните размери. Когато след името не е посочено нищо, да се разбира, че са дарени книги.

Списък на всички дарители можете да изтеглите от тук.


 1. Вестник "Шуменска заря"
 2. "Електроизграждане" АД
 3. Дирекция Природен Парк "Шуменско плато"
 4. ДТ "Васил Друмев"
 5. Клуб "Гергьовден"
 6. "Китка" АД - Нови пазар - собствени изделия
 7. Министерски съвет
 8. Отдел "Култура" - Община Шумен
 9. Народно ч-ще "Напредък" - Шумен
 10. "Шуменско пиво" АД
 11. "Агромашинаимпекс - ШУМЕН АД"
 12. "Алкомет АД"
 13. Ротари клуб- Шумен
 14. "Генерално консулство на Руската федерация гр Варна"
 15. Издателство "Аура" ЕООД
 16. Издателство "Българска книжовност"
 17. Издателство "Свят – 2001" ЕООД
 18. Издателство "Христо Ботев"
 19. "Индустриална стопанска асоциация – ШУМЕН"
 20. Народно читалище "Света София"
 21. "Нафтимпекс интернешънъл АД" гр. София
 22. Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
 23. Общински съвет Шумен
 24. Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров"
 25. "Съюз на ветераните от войните" – Шумен
 26. Фондация "Развитие XXI в."
 27. Фондация "Панчо Владигеров"
 28. ШУ "ЕП. Константин Преславски"
 29. "Шумен – Пътнически Автотранспорт ООД"
 30. Ася Асенова
 31. Максим Бехар
 32. Димитър Димитров
 33. д-р Тереза Чолакова
 34. Милена Моллова
 35. Николай Николов
 36. Божана Острева
 37. Светлана Джанкова
 38. Димитър Игнатовски
 39. Катя Вачкова
 40. Дечко Лечев
 41. Жорж Ганчев
 42. проф. д-р Тотю Тотев