Читалище Добри Войников
image ornamet Новини

Покана за свикване на редовно годишни Общо отчетно събрание


09.03.2022


Уважаеми госпожи и господа,

На основание  чл. 15 ал. 1, 2 и 4 и чл. 16 ал. 2 т. 1, 3 и 4 от ЗНЧ и чл. 20, ал. 1 от Устава Настоятелството на НЧ „Добри Войников–1856”  свиква 158-мо РЕДОВНО  ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на читалището, което ще се проведе   на 17.03.2022 г. (четвъртък)  от 17.30 часа в  зала "Сава Доброплодни" на читалището - гр. Шумен, пл. “Възраждане“ 4  при следния

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на читалището през 2021 г.  - встъпително слово.

Докладва: Детелина Палазова

2. Доклад на Проверителната комисия за 2021 г.

Докладва: Душица Куцарова

3. Финансов отчет за 2021 г. и бюджет за 2022 г.

Докладва: Илияна Донева

4. План за дейността на читалището през 2022 г.

Докладва: Проф. Кина Вачкова

5. Промени в Устава на НЧ „Добри Войников-1856“ в съответствие с решенията, приети на XXXV Конгрес на СНЧ. – чл. 1, 8, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24а, 26.

Докладва: Детелина Палазова

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Настоятелството за дейността им през 2021 г.
7. Промени в състава на Настоятелството - Освобождаване на действащ член на Настоятелствотo  и избор на нов член.

Докладва: Николай Николов

8. Обявяване на Член – дарител на читалището.

Докладва: Николай Николов

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при спазване на същия дневен ред.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощен представител да участват в събранието.

Всички документи, свързани с Общото събрание, са на разположение на членовете в библиотеката на читалището.Още новини

Конкурс "Пролетта събужда отново за живот света"

01.03.2022

НЧ„ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1956“ ШУМЕН И ЛК „БЪЛГАРСКИ...

Прочети...

Резултати от Втория международен конкурс на тема "Моята мечта за Коледа"

20.01.2022

ПРОТОКОЛ за отчитане на резултатите от Втория...

Прочети...

Съобщение

06.12.2021

Посещението в НЧ "Добри Войников - 1856" и...

Прочети...

Награда от фестивал за киноклуб „Мадарски конник“

25.11.2021

През септември 2021година се проведе Фестивала на...

Прочети...

Журито определи победителите в петото издание на "Кино в длан"

12.11.2021

На 12 ноември на свое заседание жури в състав:...

Прочети...

Втори международен конкурс "Моята мечта за Коледа"

03.11.2021

НЧ „Добри Войников – 1856“ - Шумен и ЛК...

Прочети...

165 години – Народно читалище „Добри Войников-1856“

21.09.2021

Народното читалище „Добри Войников-1856“ в Шумен...

Прочети...

Смесен хор "Родни звуци" взе участие във фестивала "Музиката и морето" в Гърция

16.09.2021

Хор „Родни звуци“ към НЧ „Добри Войников –...

Прочети...