Читалище Добри Войников
image ornamet Новини

Покана за Общо отчетно събрание на НЧ "Добри Войников-1856"


20.03.2023


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО

СЪБРАНИЕ НЧ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ – 1856“

 

 

 

 

П   О   К   А   Н   А

за свикване на редовно годишно отчетно

Общо събрание

   

 

Уважаеми госпожи и господа,

На основание  чл. 15 ал. 1 и 2 и чл. 16 ал. 2 т. 1, 3 и 4 от ЗНЧ и чл. 20, ал. 1 от Устава Настоятелството на НЧ „Добри Войников–1856”  свиква 159-мо РЕДОВНО  ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на читалището, което ще се проведе   на 29.03.2023 г. (сряда)  от 17.30 часа в  Концертна зала на НЧ „Добри Войников-1856” - гр. Шумен, пл. “Възраждане“ 2  при следния

 

                            Дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на читалището през 2022 г.  - встъпително слово.

Докладва: Детелина Палазова

 

  1. Доклад на Проверителната комисия за 2022 г.

Докладва: Душица Куцарова

 

  1. Финансов отчет за 2022 г. и бюджет за 2023 г.

Докладва: Илияна Донева

 

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на Настоятелството за дейността им през 2022 г.

 

  1.  План за дейността на читалището през 2023 г.

Докладва: Проф. Кина Вачкова

 

 

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНЧ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при спазване на същия дневен ред.

Членовете могат да бъдат представлявани на Общото събрание от пълномощници. Пълномощните следва да бъдат изрични за Общото събрание, в писмена форма, включително принтирана форма на електронното съобщение. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 Писмените материали относно дневния ред са достъпни за членовете в библиотеката на читалището всеки работен ден от 9 до 17.30 часа. Още новини

Творчески работилници на Балетно студио "Перли"

15.03.2023

На 18.03.2023 г. /събота/ имаме удоволствието да поканим...

Прочети...

Коледен благотворителен концерт

22.12.2022

Коледен благотворителен концерт на съставите на НЧ...

Прочети...

Благотворителен концерт "Коледна песен"

20.12.2022

Народно читалище „ДОБРИ ВОЙНИКОВ-1856” Ви кани...

Прочети...

Протокол Трети международен конкурс

19.12.2022

ПРОТОКОЛ №3 за отчитане на резултатите от Третия...

Прочети...

Детска Коледна работилница

23.11.2022

НЧ „Добри Войников – 1856” организира  Детска...

Прочети...

Концерт "Споделени пространства" - 33 години ДТА "Пъргавелче"

20.11.2022

На 10 декември 2022 г. от 18.00 часа в зала Арена Шумен ще се...

Прочети...

Концерт по повод 1 ноември - Ден на народните будители

01.11.2022

Концерт по случай 1 ноември - Ден на народните будители...

Прочети...

Трети международен конкурс "Моята мечта за Коледа"

20.10.2022

НЧ „Добри Войников – 1856“ - Шуме

Прочети...