Дружеството на краеведите – Шумен е учредено на 20 декември 1991 г. по инициатива на краеведи – главно учители-пенсионери, музейни работници, специалисти от Държавния архив. През годините то развива своята дейност с пълната подкрепа на НЧ „Добри Войников-1856“. От 2011 г. носи името на големия шуменски краевед Георги Джумалиев. Днес наброява около 20 души, които са обединени от една цел – издирването, опазването, съхраняването и популяризирането на архивни материали, спомени, биографични данни и др., свързани с материалната и духовна култура на Шуменския край.

За да очертае ролята и значението на краеведската книжнина, през годините на своето съществуване Дружеството задълбочено работи върху текста на краеведското произведение, организацията на събирателската дейност, както и по въпросите на краезнанието, родознанието и проучването на родове. Част от дейността му е свързана и с обучението на млади краеведи (ученици и студенти), с прилагане на нови, съвременни методи на представяне на краеведски изследвания, използване на информационните технологии и др.

Заслуга на краеведското дружество е проучването на миналото на редица селища от Шуменския край: Мадара, Драгоево, Осмар, Велино, Царев брод, Ветрище, Кюлевча, Златар, Макак, Дибич, Върбица, Мировци, Радко Димитриево, Овчарово и др.

Предмет на изследванията на шуменските краеведи са значими събития като Освобождението на Шумен, Съединението, Сръбско-българската война през 1885 г., Балканските войни, Първата световна война, Септемврийското въстание от 1923 г., Втората световна война, както и приносът на етническите общности за развитието на Шумен. Централно място в изследванията заемат шуменци и техните родолюбиви дела. Открити и уточнени са многобройни факти, имена и дати, свързани с града и региона. Дружеството организира многобройни и полезни краеведски срещи за отбелязване на юбилейни и кръгли годишнини от българската история, представяне на краеведски книги и изложби. Темите на тези срещи предизвикват огромен интерес след ученици, студенти и граждани: 100 години от обявяване на Балканската война през 1912 г.; Дарителството на Шуменския гарнизон; Шуменската възрожденска и поборническа фамилия Мутафови; 130 години от освобождението на Шумен от турско робство; 120 години от рождението на Панчо Владигеров; 140 г. от рождението на Пресиян Дюгмеджиев; Делото на Капитан Петко войвода; 100 г. от рождението на Коста Петров и др.

За целия период на съществуване на Дружеството на краеведите са подготвени и изнесени над 200 доклада. Традиционни са научните конференции, организирани ежегодно в навечерието на 1 ноември – празника на народните будители.

Отпечатани са около 80 краеведски книги и многобройни статии на членове на Дружеството, посветени на селищни проучвания, историята на Шуменския гарнизон, учебното дело в града и региона, архитектурни забележителности, видни личности, историята на спорта. Издадени са сборници с доклади от проведени конференции и кръгли маси. Сред най-добрите издания са: „Значими сгради в Шумен“; сборникът „Будители народни от Шумен и Шуменско“; „Панайот Волов – живот и дело“; „125 години Военен клуб“; „Поборническо и културно съзвездие Мутафови“; „Дневникът на капитан Куцаров“; „Жарава под пепелта“ кн. от 1 до 4; „Стихотворения – Димитър Загорски“; „Стихотворения – Александър Димитров“; „Поглед върху Шуменското възраждане“; Сборник „130 г. от Освобождението на Шумен“ – материали от научно-практическа конференция; Сборник „Краезнание I“; „С тропот на конски копита по земите на хан Аспарух“; „Подпоручик Петров“; „Сърцето на артиста“; „Неспокойната сянка на възрожденеца“ (за Петър Златев Груев); „Пред залостени врати“; „Малка родова хроника“; „Щрихи от едно дълго присъствие в Индия и Пакистан“ и много други. Книгите са ценен влог в културната история на нашия град.

През последните години (преди COVID 19) традиция станаха експедициите до интересни исторически обекти в България. Освен членове на Дружеството в тях се включват и ученици от шуменски училища.

Дружеството е поканено и активно участва в написването на Енциклопедия на Шумен. То e eдин от главните инициатори за създаване на работен екип за написване на История на Шумен и подновяване на работата по проекта за изграждане на паметник на Васил Левски в града.

Представено е и в интернет-пространството със свой сайт (http://kraevedi.shumen-ab.com/) и страница във Фейсбук (https://www.facebook.com/groups/710740368983285).

Дружеството е школа за подготовка и усъвършенстване на краеведи. В него израстват мнозина автори, с които нашият град заслужено се гордее. Сред най-изявените са: почетният гражданин на Шумен Борис Павлов, носителят на Златната значка на град Шумен и почетен гражданин на Шумен о. з. полк. Димо Димов, носителят на Златната значка на Шумен Веска Ламбова, носителят на Сребърната значка на Шумен Георги Цветков, Трифон Панайотов, д-р Кирил Петров, доц. д-р Чавдар Танев, гл. ас. Красимира Колева, Малуш Малушев, Николай Калев, Васил Маринов, д-р Стефан Стефанов, Йорданка Савова и други. За съжаление много от тях вече не са сред нас, но това, което са сътворили, ще остане пример за краеведска работа.

Като признание за родолюбивата си дейност някои от шуменските краеведи са удостоени със званието „Заслужил краевед“.

Дружеството води системна народополезна дейност и е отворено да приема нови членове.

            Председател на дружеството е Марияна Филипова.