На 15 август през 1898 година в Шумен е основано певческото дружество „Родни звуци“, наречено така по предложение на хориста Борис Шалварджиев. 16 читалищни и музикални дейци създават под това име мъжки хор за класическо пеене и си поставят като задача да прославят песента сред българския народ. Певческото сдружение е  продължител на музикалните традиции, завещани от Добри Войников, който през 1858 година създава в родния си град първия ученически хор и така поставя началото на многогласното хорово пеене и на хоровото дело у нас.

            

Първите ентусиасти, които през лятото на  1898 година поставят началото

За пръв диригент на хора е избран Велико Дюгмеджиев, завършил Дрезденската консерватория. Скоро след това той получава назначение като учител в Солунската гимназия, а диригентската палка на хор „Родни звуци” преминава последователно в ръцете на Велислав Чалъков (в края на 1898 г.), в Атанас Зидаров (1899-1902 г., 1904-1905 г., 1908 -1911 г.), Коста Дюгмеджиев (1902-1904 г., 1905-1908 г. и през войните).

Първата изява на хора е на коледната литургия на 25 декември 1898 година в църквата „Св. Възнесение Господне“, а първото светско изпълнение е по време на музикална вечеринка, състояла се през месец април 1899 година.

Първоначално съставът на хора е изцяло мъжки, а през 1905 г. в редиците му се вливат и жени. В началото певците изпълняват предимно репертоар от творби на българските класици Добри Войников, Ангел Букурещлиев, Александър Морфов, Добри Христов, а също и църковни, и възрожденски песни.

През годините до войните съставът има изключително богата музикална дейност.

Както по характера на своя репертоар, така и по отношение на нивото на художественото му пресъздаване, хор „Родни звуци“ постига под диригентството на Георги Бабачев успехи, с които малко колективи в страната могат да се похвалят по това време.

От 1952 г. хорът става колектив към едно от първите български читалища – Народно читалище „Добри Войников -1856“ в Шумен.

От редиците на хора са тръгнали и прославили българската певческа школа такива светила в оперното и оперетното изкуство като Люба Величкович – Велич, Христина Ангелакова, Стефан Анастасов, Стоян Коларов и много други.

Завинаги в сърцата и умовете на шуменци и на музикалната общественост в България ще остане делото на Венета Вичева, която с талант и ентусиазъм ръководи хора половин век (1961-2011г.) С нея „Родни звуци“ постига забележителни успехи на национални и международни форуми. Спечелените високи отличия и многобройните гастроли са само малка част от знаците за високия професионализъм на шуменските певци. Разнообразният репертоар и прекрасните им изпълнения превръщат концертите във вълнуващо преживяване за публиката и оставят ярки спомени сред многобройните почитатели на хоровото изкуство.