Народното читалище „Добри Войников-1856“ в град Шумен е основано през пролетта на 1856 г. Заедно с читалищата в Свищов и Лом то слага началото на читалищното дело в България.

В читалище „Добри Войников-1856“ се поставя началото на българския театър с побългарената комедия „Михал Мишкоед“ на 15 август 1856 г.  

Тук се създава Дружеството на художниците и започва дейността на бъдещата Художествена галерия в Шумен. Тук се ражда Литературният клуб „Маяковски“, който по-късно прераства в Дружеството на писателите в града.

Тук се е играла първата оперета през 1914 г., с което започва и историята на оперетното дело в България.

Читалището е дало началото на четири други шуменски читалища.

От 1970 г. НЧ „Добри Войников-1856“ е основен организатор на Националния фестивал за любителските и исторически филми.

От 1986 г. читалището е съорганизатор на Международния конкурс за пианисти „Панчо Владигеров“. През 1995 г. е съорганизатор на национално състезание за цигулари, а от 1999 г. – и на Международния конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“.

НЧ „Добри Войников-1856“ е инициатор и организатор на Международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“.

Първият фестивал в страната „Кино в длан“ за филми, заснети с мобилни телефони, е организиран от НЧ „Добри Войников-1856“. Той се провежда през 2016 г. в навечерието на 160-годишнината от основаването на читалището и е посветен на 90-годишнината от началото на организираното кинолюбителско движение в Шумен НЧ „Добри Войников-1856“ .

Народното читалище „Добри Войников-1856“ е партньор в Проект „Читалища“. Членува във Фондацията за развитие „Читалища“ и активно се включва в културния живот на града.