Стефка Маринова – председател

Валентин Маринов

Марияна Филипова

Румяна Пенева

Стела Лалова