Читалище „Добри Войников-1856“ притежава една от най-стойностните автентични театрални завеси в България. Тя е от края на 19 век. Това майсторски изпълнено платно с множество алегорични фигури, флорални мотиви и тръбящи небесни ангели е с внушителните размери от почти 7х5 метра.

Уникалната възрожденска завеса е с изключителна художествена и историческа стойност. Изработката на кулисите и на самата завеса е дело на виенските художници Макс Хагендорф и Водиянски и е в хармония с украсата на цялата театрална зала. Двамата са състуденти на учителя по рисуване Иван Козарев и прекарвали ваканциите си заедно с него в Шумен. След няколкомесечна работа и срещу възнаграждение от 5000 лв. те завършват декорите и главната завеса в театралния салон. Специално оформен за подобряване на акустиката е и таванът на залата.

Тържественото освещаване на цялата сграда е на 8 ноември 1898 година.