Киноклуб „Мадарски конник“

           Шуменското кинолюбителско дружество е създадено на 16 май 1926 г. То е третият филиал в страната на Дружеството на кинолюбителите в България, основано през 1924 година в София. След столичния клуб бързо се създават кинолюбителски организации в Ямбол, Стара Загора, Шумен, Русе, Габрово и др.

Дружеството на кинолюбителите в Шумен води широка кинопросветна дейност. То има свой устав, а желаещите да участват в негова работа притежават специални членски карти. Няколко години по-късно след създаването си обаче поради социално-икономически трудности и липсата на председател на дружеството кинолюбителската дейност в Шумен затихва.

През 1937 г. Ростислав Бакалов, Марк Маркарян и други бивши членове на кинолюбителското дружество в Шумен снимат първите си филми, с които предизвикват фурор сред съгражданите си. Генчо Ушев със своята любителска камера снима откриването на ж.п.линия Шумен-Карнобат с участието на цар Борис ІІІ.

            През юли 1958 г. кинолюбителската организация се възстановява и към читалището се организира Киноклуб „Мадарски конник”.

            Киноклубът се ползва с авторитет в града и в страната. Осигурени са  добри условия за работа в читалището: помещения, съвременна техника, камери, компютри, мултимедии. Членовете му работят изключително на доброволни начала, без заплащане, създават филми, заснимат и запазват за бъдещите поколения важни събития в Шумен и района. Авторите на филми представят различни исторически събития и личности от шуменската и българската история, красотата на природни и исторически забалежителности, икономически и културни теми, младежки сюжети и значими музикални прояви.

 Киноклубът участва в множество национални и международни кинолюбителски фестивали и конкурси и винаги се връща у дома с награди. В клубната филмотека се съхраняват над 750 любителски филми, като броят им непрекъснато расте! Лентите са на разположение на приятелите на малкия екран по всяко време.

            От 1970 г. Киноклубът инициира провеждането на фестивал на любителските исторически филми, който през 2020 година отбеляза двоен празник – 20-то издание на фестивала и 50-годишен юбилей от началото на неговото създаване.

От 2003 г. фестивалът прераства в международен и през юни 2024 г. ще се състои 22-то му издание. Досега на фестивалния екран са представени 1066 филма, от които 216 чуждестранни от 21 предимно европейски държави. Многократни участници са кинолюбители от Русия, Украйна, Северна Македония, Израел и др. Киноклубът подържа близо 20 години активно творческо сътрудничество, скрепено с меморандум, с киноклуб „Милтон Манаки”от гр.Битоля, Северна Македония, което се изразява в размяна на филми, обмяна на опит и информация, взаимно гостуване и участие във фестивалите, организирани в двата града.

            Киноклуб „Мадарски конник” винаги е търсил и търси квалифицирана помощ от професионалисти. Многократно през годините със съвети и консултации работата му са подпомагали режисьорът Генчо Генчев, операторът проф. Румен Георгиев, киноведът проф. Александър Янакиев, режисьорът по монтажа Гергана Златева. Тази традиция днес продължава в контактите с проф. Божидар Манов, доц. д-р Александър Донев, проф. Станимир Трифонов, проф. Венелин Грамадски и др.

            С финнсовата подкрепа от Фонд „Култура” на Община Шумен Киноклубът дигитализира  и даде нов живот на многобройните кинофилми от архива. А от старите киноленти са съставени хроники за миналото на града. Те могат да бъдат интересни, както за любознателните шуменци, така и за автори, които изследват миналото и проследяват социално-икономическото развитие на Шумен и областта през годините.

            Председател на Киноклуба е Апостол Фанев.